Bezpečnostné (plombovacie) etikety slúžia ako ochrana tovaru pred nechceným zásahom zvonku. Pri pokuse o odlepenie sa totiž naruší štruktúra lepidla etikety, tým sa znehodnotí a nie je ju možné vrátiť do pôvodného stavu.

Deštrukčné etikety
Deštrukčné etikety

Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, tak sa Vám rozpadne a už ju nebude možné vrátiť do pôvodného stavu. Deštrukčné etikety sa najčastejšie využívajú v pri elektrotechnických zariadeniach (počítače, smartfóny…), pri známkach kvality a exkluzívnych produktoch.

DioSecure
DioSecure

DioSecure etikety patria medzi najbezpečnejšie etikety na trhu. Oproti etiketám DioVoid ich je možné zabezpečiť z oboch strán, rôznymi grafickými prvkami, ako sú QR či čiarové kódy, sériové číslo produktu, alebo inými grafickými prvkami. Každá strana je potláčaná samostatne, takže pri nich môžete využiť rôzne údaje. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, zanecháte na povrchu vrstvu s bezpečnostnými prvkami ako dôkaz originality produktu.

DioVoid
DioVoid

DioVoid etikety Vám zabezpečia ešte vyšší stupeň ochrany ako klasické VOID etikety. Je možné pri nich využiť potlač QR alebo čiarovým kódom. Tým sa zaručuje unikátnosť každej etikety. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, zničíte QR, resp. Čiarový kód úplne. Ak by ste ju chceli prelepiť na iné miesto, už sa Vám to nepodarí, pretože pri odlepení etikety sa lepidlo odstráni.

Hologramové etikety
Hologramové etikety

Hologram vďaka svojim optickým vlastnostiam vytvára unikátny obraz, ktorý nie je možné napodobniť ani skopírovať. Hologramové etikety sa najčastejšie využívajú na ochranu produktov s vyššou hodnotou, proti falšovaniu alebo kradnutiu. Stretnúť sa s nimi môžete napríklad v podobe kolkov.

Šachovnicové etikety
Šachovnicové etikety

Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste Vám ostane stopa v tvare šachovnice, ktorá sa “odtrhne” z etikety. Ak by ste ju teda chceli prelepiť na iné miesto, zanechali by ste stopy v tvare šachovnice. Šachovnicové etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

VOID etikety
VOID etikety

Bezpečnostné etikety typu VOID sa zaraďujú medzi najznámejšie bezpečnostné etikety na trhu. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste Vám ostane nápis “VOID”, ktorý sa “odtrhne” z etikety. Ak by ste ju teda chceli prelepiť na iné miesto, bez stopy v podobe nápisu “VOID” to už nepôjde. VOID etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

Identcode