BEZPEČNOSTNÉ ETIKETY

bezpečnostné etikety

Bezpečnostné etikety, niekedy označované aj ako plombovacie slúžia ako ochrana tovaru pred nechceným zásahom zvonku. Pri pokuse o odlepenie dôjde k narušeniu štruktúry lepidla etikety. Etiketa sa znehodnotí a nedá sa vrátiť do pôvodného stavu. V ponuke máme viacero druhov bezpečnostných etikiet, veberte si typ, ktorý bude vyhovovať presne vašim potrebám.

Deštrukčné bezpečnostné etikety

Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, tak sa Vám rozpadne a už ju nebude možné vrátiť do pôvodného stavu. Deštrukčné etikety sa najčastejšie využívajú v pri elektrotechnických zariadeniach ako počítače alebo smartfóny. Ak potrebujete ochrániť exkluzívne produkty tento typ etikiet je práve pre vás.

DioSecure etikety

DioSecure etikety patria medzi najbezpečnejšie etikety na trhu. Dajú sa zabezpečiť z oboch strán. Na zabezpečenie sa používajú rôzne grafické prvky, ako sú QR či čiarové kódy, sériové číslo produktu, alebo iné. Každá strana je potláčaná samostatne, takže pri nich môžete využiť rôzne údaje. Ak sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, zanecháte na povrchu vrstvu s bezpečnostnými prvkami ako dôkaz originality produktu.

Void etikety

Bezpečnostné etikety typu VOID  patria medzi najznámejšie bezpečnostné etikety na trhu. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste ostane otlačený nápis “VOID”, ktorý sa “odtrhne” z etikety. VOID etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

DioVoid etikety

DioVoid etikety zabezpečujú ešte vyšší stupeň ochrany ako klasické VOID etikety. Dajú sa potlačiť QR alebo čiarovým kódom, čo zaručí unikátnosť každej etikety. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, QR kód, resp. čiarový kód sa úplne zničí. Ak by ste ju chceli prelepiť na iné miesto, už sa vám to nepodarí, pretože pri odlepení etikety sa lepidlo odstráni.

Hologramové etikety

Hologram vďaka svojim optickým vlastnostiam vytvára unikátny obraz, ktorý nie je možné napodobniť ani skopírovať. Hologramové etikety sa najčastejšie využívajú na ochranu produktov s vyššou hodnotou, proti falšovaniu alebo kradnutiu. Stretnúť sa s nimi môžete napríklad v podobe kolkov.

Šachovnicové bezpečnostné etikety

Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste ostane odtlačok v tvare šachovnice, ktorá sa “odtrhne” z etikety. Ak by ste ju teda chceli prelepiť na iné miesto, zanechali by ste stopy v tvare šachovnice. Šachovnicové etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

Deštrukčné etikety
Deštrukčné etikety

Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, tak sa Vám rozpadne a už ju nebude možné vrátiť do pôvodného stavu. Deštrukčné etikety sa najčastejšie využívajú v pri elektrotechnických zariadeniach ako počítače alebo smartfóny. Ak potrebujete ochrániť exkluzívne produkty tento typ etikiet je práve pre vás.

DioSecure
DioSecure

DioSecure etikety patria medzi najbezpečnejšie etikety na trhu. Dajú sa zabezpečiť z oboch strán. Na zabezpečenie sa používajú rôzne grafické prvky, ako sú QR či čiarové kódy, sériové číslo produktu, alebo iné. Každá strana je potláčaná samostatne, takže pri nich môžete využiť rôzne údaje. Ak sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, zanecháte na povrchu vrstvu s bezpečnostnými prvkami ako dôkaz originality produktu.

DioVoid
DioVoid

DioVoid etikety zabezpečujú ešte vyšší stupeň ochrany ako klasické VOID etikety. Dajú sa potlačiť QR alebo čiarovým kódom, čo zaručí unikátnosť každej etikety. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, QR kód, resp. čiarový kód sa úplne zničí. Ak by ste ju chceli prelepiť na iné miesto, už sa vám to nepodarí, pretože pri odlepení etikety sa lepidlo odstráni.

Hologramové etikety
Hologramové etikety

Hologram vďaka svojim optickým vlastnostiam vytvára unikátny obraz, ktorý nie je možné napodobniť ani skopírovať. Hologramové etikety sa najčastejšie využívajú na ochranu produktov s vyššou hodnotou, proti falšovaniu alebo kradnutiu. Stretnúť sa s nimi môžete napríklad v podobe kolkov.

Šachovnicové etikety
Šachovnicové etikety

Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste ostane odtlačok v tvare šachovnice, ktorá sa “odtrhne” z etikety. Ak by ste ju teda chceli prelepiť na iné miesto, zanechali by ste stopy v tvare šachovnice. Šachovnicové etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

VOID etikety
VOID etikety

Bezpečnostné etikety typu VOID  patria medzi najznámejšie bezpečnostné etikety na trhu. Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste ostane otlačený nápis “VOID”, ktorý sa “odtrhne” z etikety. VOID etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

Identcode