Hologram vďaka svojim optickým vlastnostiam vytvára unikátny obraz, ktorý nie je možné napodobniť ani skopírovať. Hologramové etikety sa najčastejšie využívajú na ochranu produktov s vyššou hodnotou, proti falšovaniu alebo kradnutiu. Stretnúť sa s nimi môžete napríklad v podobe kolkov.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Objednať si môžete pomocou dotazníka, alebo telefonicky na čísle +421 908 478 772.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Príloha (povolené tipy súborov *.pdf, *.zip, *.rar). Jedna príloha max. 5MB
Identcode