Keď sa pokúsite takúto etiketu odlepiť, na predchádzajúcom mieste ostane odtlačok v tvare šachovnice, ktorá sa “odtrhne” z etikety. Ak by ste ju teda chceli prelepiť na iné miesto, zanechali by ste stopy v tvare šachovnice. Šachovnicové etikety sa najčastejšie využívajú v komerčnom sektore, štátnej správe, elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Objednať si môžete pomocou dotazníka, alebo telefonicky na čísle +421 908 478 772.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Príloha (povolené tipy súborov *.pdf, *.zip, *.rar). Jedna príloha max. 5MB
Identcode