KIOSK snímače sú súčasťou dotykových terminálov, slúžiacich najmä na samoobslužný predaj. Uplatnenie nachádzajú najmä v maloobchodoch, supermarketoch, reštauráciách, výstavách, ale aj v priemysle, či výrobe. Zákazníci ich môžu využívať na overenie ceny, vyhľadanie dodatočných informácií, skenovanie kupónov a tak podobne.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Objednať si môžete pomocou dotazníka, alebo telefonicky na čísle +421 908 478 772.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Príloha (povolené tipy súborov *.pdf, *.zip, *.rar). Jedna príloha max. 5MB
Identcode