BarTender

BarTender 2022 je budúcou verziou komplexného softvéru na označovanie, ktorý poskytuje podnikom vysokú kvalitu štítkov, natívnu integráciu s existujúcimi podnikovými systémami, ako sú ERP a WMS, a zvyšuje spoľahlivosť. Obsahuje pokročilú správu dokumentov vrátane nástrojov na navrhovanie na komerčnej úrovni a graficky založených pracovných postupov schvaľovania; rýchla, bezpečná, internetová tlač; možnosti redundancie licencií s vysokou dostupnosťou; a vylepšenia automatizácie, integrácie a databázových schopností.

Datasheet na stiahnutie
bartender

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Objednať si môžete pomocou dotazníka, alebo telefonicky na čísle +421 908 478 772.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Príloha (povolené tipy súborov *.pdf, *.zip, *.rar). Jedna príloha max. 5MB
Identcode